Az alapítványról

A ClassBox Alapítvány létrehozásának indítéka, célja, működése:

A ClassBox Alapítvány és a ClassBox zárt rendszerű közösségi portál célja,  hogy hozzájáruljon a jövő nemzedéke értelmi, érzelmi, erkölcsi és etikai fejlődéséhez (ami minden egészséges társadalom alapvető érdeke). Ez alapvető kötelessége és feladata a szülőknek, és az alapfokú oktatásnak is. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szülő és az iskola nem minden esetben tudnak elég hatékonyan együttműködni a gyermekek tanításában, nevelésében. Ennek eredményeként egyre több a nehezen kezelhető, szélsőséges magatartású gyermek.  Ezt a negatív  trendet szeretné a ClassBox Alapítvány a hasonlóan gondolkodó civil szervezetekkel, felelősen gondolkodó vezetőkkel, és a média képviselőivel együttműködve  lassítani, s ha lehet  megfordítani, hogy egészségesebb, boldogabb és sikeresebb nemzedékek nőjönek fel.

A ClassBox Alapítvány alapítása:

A  ClassBox  megálmodói 2013 május 6-án hozták létre a A ClassBox Alapítványt. A Nyíregyházi Törvényszék Bejegyző végzése 2013.06.14-én kelt, mely július 24-én emelkedett jogerőre. A 2016 05.28-án módosított alapítói okiratot a törvényszék 2016.09.06-án jogerősen fogadta el, s egyben közhasznú szervezetté nyilvánította alapítványunkat.

A ClassBox Alapítvány jelenlegi működése:

Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a 4 fős kuratórium, melynek tagjai:

 • Kovács István  elnök
 • Giba Krisztina társelnök
 • Fényes Erika Ágnes tag
 • Prekub Zsolt tag

A Kuratórium elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát és több más fontos működési  irányelvet.

Az Alapítvány működésének evidenciái:

 1. Tevékenységét a magyar jogszabályoknak, az Alapítói Okirat és az SZMSZ előírásainak megfelelően végzi. Mindazonáltal az alapítvány vezetésének törekedni kell arra, hogy egy adott külföldi országban történő tevékenysége során az adott ország jogszabályainak és szokásainak is megfeleljen.
 2. Az Alapítvány civil szervezet, jogi személy,  tevékenysége a közérdeket szolgálja
 3. Az alapítvány működését egész Magyarország területén, illetve Magyarország határain túl fejti ki.
 4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 5. Az Alapítvány céljai teljes összhangban vannak a ClassBox zártkörű közösségi portál működtetésének céljaival, ezért tevékenységüket összhangban végzik.
 6. Az alapítvány támogatásra szánt forrásainak döntő része a ClassBox alkalmazás bevételeiből származik.

A ClassBox Alapítvány küldetése

 • A családok, kisközösségek és osztályközösségek erősítése annak érdekében, hogy a mai általános iskolások toleráns, kellő pénzügyi kultúrával rendelkező, egymást segítő, egészséges nemzedékként nőjenek fel, akik számára értéket jelent a szakmai tudás, a szorgalom, a becsületesség.
 • Ezt elsősorban olyan támogatási programok által kívánjuk elérni, amelyek már meglévő szervezetek, szakértők és kipróbált programok tapasztalataira építenek, azokkal együttműködve a már futó, vagy tervezett szakmai programok hatékonyságát és pozitív hatásait növelik.

A ClassBox Alapítvány támogatási programjainak céljai, alapelvei

Csak olyan programot támogat az Alapítvány, amely közvetlenül vagy közvetve

 • a gyermekek egészséges felnőtté válását, nevelését szolgálják– különösen az alábbi területeken:

○             etikai, erkölcsi fejlődés

○             toleráns, egymást segítő, értékek szerinti viselkedés elsajátítása

○             demokratikusan, de szakmai alapon hozott közösségi döntéshozatali képességek fejlesztése

○             fenntartható fejlődés, környezettudatos élet tudatosítása

○             pénzügyi kultúra kialakítása

 • a családok, kisközösségek, osztályközösségek megerősítését segítik;
 • szeretet jelenítenek meg és közvetítenek;
 • a támogatott program menedzsmentje kellő szakmai, pénzügyi és társadalmi kontroll alatt áll;
 • pénzügyileg is önálló tud lenni, de a ClassBox Alapítvány kiegészítő támogatásai révén a tervezett program hatékonysága, eredményessége és hatása jelentősen növelhető.

A Classbox Alapítvány támogatási formái

Szervezetek támogatása:

 • Kiegészítő jellegű pénzügyi támogatás olyan programokhoz, amelyek az Alapítvány céljaival összhangban a gyermekek egészséges fejlődését, felnőtté válását szolgálják.
 • Kiegészítő jellegű szakmai támogatás a kiválasztott programokhoz, ahol arra szükség van.
 • www.classbox.mezárt rendszerű közösségi portál révén korszerű internetes felületet biztosít a támogatott szervezetek számára, amely segít sok tízezer felhasználóhoz eljuttatni és ezáltal hatékonyabbá tenni a legjobb programokat.
 • Fórumok révén különböző szakmai vélemények összefésülése.
 • A legjobb gyakorlatok (best practises) megtalálása és terjesztése.

Családok, tanárok támogatása:

 • www.classbox.me zárt rendszerű közösségi portál révén olyan modern felületet biztosít a szülőknek, gyermekeiknek és tanároknak, amely segít a gyermekek hatékony nevelésében.
 • Pénzügyi támogatás olyan programokhoz, amelyek az Alapítvány céljaival összhangban családi vagy osztályközösségi összefogást erősítenek.

A ClassBox Alapítvány működésének sarokkövei

 • politikamentesség;
 • pénzügyi függetlenség;
 • szakmai döntéshozatal külső szakértők bevonásával (a kuratórium elsődleges feladata a szakértői hálózat etikus működtetése, a szakmai viták kontrollálása, a végső döntések meghozatala, jóváhagyása);
 • szakmai koordináció, integráció a hatékonyság érdekében;
 • kis lépésekkel, de mindvégig hiteles működés.

Minden jog fenntartva! classboxmester.hu 2018

Minden jog fenntartva!

classboxmester.hu 2018

STICKY BUTTON